Rodokmene V

(Považsko - kysucká vetva, Považsko - šintavská vetva)

 

1. Považsko - kysucká vetva

Prvým známym predkom tejto vetvy bol Joannes Szuhay, ktorý sa narodil 24.11.1698 v Horných Salibách a 26.6.1719 sa ako obyvateľ obce Svätý Peter oženil v Komárne s Katarínou Szivasy. Ich prvorodený syn Joannes Stephanus sa narodil v Komárne dňa 20.8.1723. Príslušníci tejto vetvy sa v nasledujúcich obdobiach sťahovali severným smerom cez Beckov, Malú Hradnú, Veľké Chlievany, Rajec až do Žiliny a Kysuckého Nového Mesta.

 

1a/ Rodokmeň Joannesa Szuhaya a Cathariny Szivasy
Horné Saliby, Svätý Peter, Komárno, Beckov, Malá Hradná, Veľké Chlievany, Rajec, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto 

 

 

1b/ Rodokmeň Imricha Suhaya a Margity Hudecz
Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina- Budatín, České Velenice, Zürich, Praha- Holešovice, Piešťany

2. Považsko - šintavská vetva

 

V matrikách z farnosti v Šintave bol ako prvý Szuhay nájdený syn rodičov Stephana Szuhaya a Márie Fojtík menom Stephanus, ktorý sa narodil dňa 1.1.1764. Táto vetva je zaujímavá aj tým, že sa v nej vyskytujú najrozmanitejšie formy zápisu priezviska a to dokonca aj v jednej rodine. Súčasní potomkovia tejto vetvy sú nositeľmi priezvisk: Suhaj, Suhay, Suhaji, Šuhai a Šuhaj, pri čom v 19.storočí to boli len priezviská Szuhai a Szuhay.

 

2a/ Rodokmeň Jána Szuhaia a Barbory Danišovej
Šintava, Sereď

 

 

2b/ Rodokmeň Karola Šuhaia a Šarloty Maruškovej
Šintava, Ružomberok, Ivánka pri Dunaji, Trenčín  
 

2c/ Rodokmeň Rudolfa Suhaya a Veroniky Holičkovej 
Šintava, Sereď, Čierna Voda, Pezinok

 

 

2d/ Rodokmeň Jána Suhajiho a Gizely Molnárovej
Šintava, Križovany nad Dudváhom