Rodokmene I

(Gemer-Malohont-Sarvaš, Hont, Tekov, Smolník-Štiavnica, Piliš)

 

1. Gemer-Malohont-Sarvašská vetva

Korene tejto rodiny siahajú od konca 16. storočia do Malohontu (osada Potok, okr. Rimavská Sobota), pričom s určitou pravdepodobnosťou nadväzujú na rodiny Suhajovcov , ktorých korene v tejto oblasti siahajú až na začiatok 13. storočia v Gemeri a od 11. storočia boli kreované v banáte na území  dnešného Rumunska a Srbska.  Po skončení tureckých vojen rodina spoločne so  Slovákmi z Novohradu a Malohontu znovuosídlila spustošený Sarvaš  v Békéšskej župe, kde žila vyše 200 rokov. Väčšia časť rodiny sa po II. svetovej vojne  presťahovala zo Sarvaša späť na Slovensko. V súčasnosti sú jednotlivé rodiny lokalizované v Leviciach a ich okolí, v Komárne, Bratislave, Mariánke, Gbeloch, Skalici, Starej Lisej pri Prahe, Mirošoviciach a Berlíne. Celý rodostrom tejto vetvy viď tu. Nižšie uvedené rodokmene sa týkajú vetiev pochádzajúcich zo Sarvaša a v r. 1946 presídlených do okolia Levíc a to do Tekovských  Lužian, Kalnej n/Hronom a Malých Kozmáloviec. 

Predikcia etnického pôvodu rodiny podľa testov DNK:

1/ Príslušnosť rodiny k európskym etnikám podľa autozomálneho DNK genetického testu: a/ test MyHeritage: Balkán 47,1%, východná Európa 45%, severná a západná Európa 7,9% a Fínsko 1,3%; b/ test Living DNK: západný Balkán 51,2%, západná Európa 29,3%, východná Európa 12,2%, južné Taliansko 5,3%.

2/ Pôvod predkov v otcovskej línii analýzou Y-DNK : Východoeurópan  - Haploskupina R1a1a - M198,  podskupina R1a1a-CTS3402  

3/ Pôvod predkov v materskej línii analýzou mt-DNK : Haploskupina "I", podskupina I1b. Etnický pôvod: Zakarpatsko (Rusíni, Lemkovia) alebo Chorvátsko (ostrov Krk).

 Výsledok genetického testu tejto rodiny podľa migračnej histórie  zistenej haploskupiny R1a v značnej miere koreluje s históriou rodu Ajtoň, ktorý koncom 1. tisícročia sídlil na Balkáne (viď históriu Suhajovcov z rodu Ajtoň) a po tatárskom pustošení migroval do severných oblastí Uhorska. Predpokladaný etnický pôvod "Balkán" podporujú najmä výsledky autozomálneho a mitochondriálneho genetického testu DNK (bližšie informácie, E-mail: milosuhaj@gmail.com).

 

1a/ Rodokmeň Jána Szuhaja a Márie Dudášovej     
Potok, Galgaguta, Sarvaš, Levice, Komárno, Gbely, Skalica, Bratislava, Mariánka, Mirošovice, Stará Lisá pri Prahe

    

1b/ Rodokmeň Michala Szuhaja a Anny Pavlíkovej  
Sarvaš, Kalná n/Hronom 

 

1c/ Rodokmeň Jána Szuhaja a Marie Plášilovej 
Sarvaš, Malé Kozmálovce

 

 

2. Tekovské vetvy

Do tejto vetvy patria rodiny z oblasti južného Tekova. Sú to rodiny z Veľkých Loviec, Dubníka a Strekova, patriace v súčasnosti do okresu Nové Zámky. Rodiny z týchto vetiev v súčasnosti žijú vo Veľkých Lovciach, Poliakovciach v okrese Bardejov, v Podhájskej, Radave, v Šuranoch a v Galante.

 

2a/ Rodokmeň Petra Šuhaja a Márie Otrubovej
Bešeňov, Malý Kýr (Kis Kér), Veľké Lovce, Kaplná, Bratislava, Praha, Poliakovce, Martin, Nitra, Radava, Šurany 

 

2b/ Rodokmeň Michaela Šuhaja a Márie Otrubovej
Bešeňov, Veľké Lovce, Malé Lovce, Nové Zámky 

 

2c/ Rodokmeň Imricha Suhaja a Márie Huslicovej
Bešeňov, Veľké Lovce 

2d/ Rodokmeň Joannesa Suhaja a Anny Habany 
Dubník, Strekov, Galanta 

 

3. Hontianske vetvy

V matrikách prvými nájdenými predkami týchto vetiev boli Michael Schuhaj a Susanna Vida. Rodiny Joannesa Schuhaja a Márie Szászky sa rozdelili na vetvu malinoveckú a vetvu málašskú. V súčasnosti žijú potomkovia tejto vetvy na Slovensku v Malinovci, Santovke, Málaši, Leviciach, Tekovských Lužanoch, Želiezovciach, Hokovciach, Želovciach, Šášovskom Podhradí, Tlmačoch a Hronských Kosihách. V Českej republike žijú v juhočeskej Kaplici, Bujanove, Besednici, v stredočeskej Kutnej Hore a v na Ostravsku v Rychvalde.

 

3a/ Rodokmeň Michaela Schuhaja a Susany Vida
Hontianske Moravce (Apáth Maróth), Santovka-Malinovec 
 
3b/ Rodokmeň Joannesa Schuhaja a Márie Szászky 
Hontianske Moravce (Apáth Maróth), Santovka-Malinovec, Šahy, Levice, Hokovce, Hronské Kosihy, Tlmače,  Želovce, Veľký Krtíš, Kaplice, Besednice, Kutná Hora, Rychvald 

 

3c/ Rodokmeň Štefana Suhaja a Márie Misztrik
Hontianske Moravce (Apáth Maróth), Santovka-Malinovec, Šárovce, Málaš, Tekovské Lužany, Želiezovce 

 

4. Smolnícko - štiavnická vetva

Prvý predok tejto vetvy zapísaný v matrike bol Michael Schuhej,narodený 21.8.1736 vo Švedlári, rodičom Ferenzovi a Agnethe Schuhejovcom, ktorí sa neskôr presťahovali do Smolníka. Zrejme sa jednalo o banícku rodinu, ktorej syn Andreas sa presťahoval do Štiavnických Baní, kde sa oženil s Annou Taubnerovou. Vetva sa posúvala ďalej na západ aj pričinením Petra Pavla Suhaja a to do Alekšiniec, Veľkých Úľan a Bratislavy. Potomkovia tejto vetvy žijú v súčasnosti v Bratislave a v Brne.

 

4a/Rodokmeň Petra Pavla Suhaja a Františky Ukropcovej 
Smolník, Štiavnické Bane, Banská Štiavnica, Alekšince, Veľké Úľany, Bratislava, Malinovo, Česká Lípa, Brno 

 

5. Pilišské vetvy 

Rodiny synov a dcér Michala Šuhaja a Anny Flekáčovej sa v rámci medzinárodnej výmeny obyvateľstva po II.svetovej vojny prisťahovali do Československa z Maďarska. Ich predkovia po dlšiu dobu bývali v obci Csév, nachádzajúcej sa v oblasti Pilíšskych vrchov nad Budapešťou. Matriky odtiaľ však nie sú dostupné. Presídlené rodiny v súčasnosti žijú na Slovensku v Handlovej, Obide pri Štúrove, Martine, Žiline a Nemšovej. V Česku žijú v Prahe, Hradíštku a najviac ich žije v obci Okrouhlá v okrese Cheb.

 

5a/ Rodokmeň Michala Suhaja a Anny Flekáčovej 
Csév, Budapest, Pomáz, Handlová, Obid pri Štúrove, Hradíštko, Praha, Okrouhlá, okr. Cheb, Nemšová  

 

5b/ Rodokmeň Štefana Šuhaja a Kláry Molnárovej 
Csév, Budapest, Pomáz, Okrouhlá, Plesná, Libá, Litvínov, Františkovy Lázně 

 

5c/ Rodokmeň Michala Šuhaja a Anny Slávikovej
Csév, Budapest, Pomáz, Handlová 

 

5d/ Rodokmeň Jozefa Šuhaja a Margity Janíčkovej 
Csév, Budapest, Pomáz, Obid pri Štúrove, Marcelová

 

 5e: Rodokmeň Jána Šuhaja a Anny Vrškovej
Csév, Budapest, Pomáz, Handlová, Martin, Žilina
 
5f/ Rodokmeň Petra Pavla Šuhaja a Jarmily Hybkovej 
Csév, Budapest, Pomáz, Hradíštko, Praha- Prosek, Praha- Střížov